Vào bếp cùng Kewpie

Muốn ăn thì lăn vào bếp. Muốn tìm món ngon dinh dưỡng cùng vào góc bếp Kewpie

Salad cây thông Noel        

Thời gian nấu 45 phút

Khẩu phần ăn 4 người

Xem hướng dẫn