Khẩu hiệu tập đoàn

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC

Việc phải tuân thủ với tư cách là một công dân doanh nghiệp

Tuân thủ pháp luật

Chúng tôi tuân thủ các loại pháp lệnh trong nước và quốc tế, quy tắc xã hội và các quy định trong công ty, tiến hành các hoạt động doanh nghiệp dựa trên chuẩn mực đạo đức cao.

Tôn trọng nhân quyền

Chúng tôi tôn trọng nhân quyền, tuyệt dối không thực hiện các hành vi quấy rối hay phân biệt chủng tộc/ quốc tịch/ tôn giáo/ giới tính/ tuổi tác/ trở ngại về tinh thần và thể chất, v.v...

Hoạt động doanh nghiệp công bằng/ lành mạnh

Song song với việc thực hiện cạnh tranh tự do/ công bằng, chúng tôi xây dựng các mối quan hệ minh bạch và lành mạnh đối với các đối tác kinh doanh hay cổ đông/ nhà đầu tư, chính phủ/ chính trị.

Triệt để bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng cẩn thận các thông tin cá nhân của nhân viên/ khách hàng hay thông itn cơ mật của đối tác kinh doanh, không công khai, không sử dụng bất chính.

Đối phó với lực lượng chống đối xã hội

Chúng tôi hành động cương quyết cắt đứt các mối quan hệ đối với lực lượng chống đối xã hội có hành vi đe dọa, gây tối trật tự xã hội.

Nguyên tắc chất lượng hàng đầu

Chúng tôi ưu tiền hàng đầu là chất lượng, tạo ra sản phẩm an toàn/ an tâm, nâng cao chất lượng của tất cả các hoạt động nhằm đáp ứng lòng tìn của khách hàng.

Thức đẩy sự đa dạng

Chúng tôi tôn trọng cá tính và sự mong muối phát triển của từng nhân viên làm việc trên thế giới, nỗ lực để họ có thể phát huy tối đa năng lực.

Đóng góp cho xã hội bằng cách tập trung vào việc giáo dục chế độ ăn uống

Chúng tôi nỗ lực để hòa hợp tốt hơn với xã hội/ khu vực, bên cạnh đó đóng góp vào sức khỏe con người thông qua các bữa ăn bằng việc tích cực thực hiện các hoạt động đóng góp cho xã hội, tập trung vào giáo dục chế độ ăn uống.

Đóng góp cho môi trường toàn cầu

Chúng tôi biết ơn sự hào phóng của thiên nhiên, bằng việc nỗ lực sử dụng hiệu quả nguyền tài nguyên và chân thành trong việc bảo vệ môi trường sẽ gắn kết một xã hội bền vững cho thế hệ sau.

Thách thức mới

Chúng tôi tiếp thu một cách tích cực các thất bại, luôn tiếp tục đón nhận những thách thức mới để thực hiện phát triểu cá nhân và công ty.