Tin tức

Tin tức và thông tin chính thức về Kewpie Việt Nam

Chuyến tham quan nhà máy Công ty TNHH KEWPIE VIỆT NAM của sinh viên.

Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (ĐT&HTQT), trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM đã phối hợp với Công ty TNHH Kewpie Việt Nam tổ chức buổi tham quan thực tế cho sinh viên năm thứ 2 Chương trình chuẩn Quốc tế ngành Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm tại nhà máy của Công ty ở Bình Dương.

Xem tiếp